fbpx
 • Polski
 • English
 • Regulamin promocji „Wieczór Wina z Gęsiną”

  REGULAMIN PROMOCJI
  1.       Organizatorem PROMOCJI jest Pałac Bursztynowy, Krzysztof Grządziel mieszczący się we Włocławku 87-800 przy ulicy Okrężnej 21, zwany dalej „Organizatorem”.
  2.       Promocja przeznaczona jest dla Klientów Restauracji Pałacu Bursztynowego we Włocławku i obowiązuje od dnia 26.102.2019 do 8.11.2019r.
  3.       Uczestnik przystępujący do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie.
  4.       Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Uczestnik bierze udział w PROMOCJI osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inna osobę. Prawa wynikające z uczestnictwa w programie nie mogą być sprzedawane, przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.
  5.       Warunkiem przystąpienia do programu jest podanie wymaganych danych na wskazanej stronie w formularzu, zaakceptowanie warunków promocji (regulamin) oraz posiadanie otrzymanego kodu w formie elektronicznej (otrzymany email) lub w formie wydruku wiadomości podczas odbierania upominku.
  6.       Kupon/kod upoważnia Uczestnika do odbioru upominku podczas imprezy „Wieczór Wina”, na który wcześniej zakupi wstęp.
  7.       Do uczestnictwa w PROMOCJI uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
  8.       Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym momencie.
  9.       Organizator może wykluczyć Klienta z Promocji ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ten nie przestrzega zasad Regulaminu Promocji.
  10.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Promocji w każdym momencie.
  11.    Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.
  12.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o planowanych eventach, promocjach, nowościach).

  Kontakt z nami
  Contact Us

  Okrężna 21, 87-800 Włocławek

  tel. +48 54 231 91 00 ; fax. +48 54 231 91 94

  KOM. +48 507 025 443

  recepcja@palacbursztynowy.pl

  kalendarzZadzwoń
  mapaMapa
  kalendarzRezerwacja
  kalendarzMenu
  kalendarzCall
  mapaMap
  kalendarz Reservation
  kalendarzMenu
  Kontakt: +48 507 025 443
  Bon Turystyczny