fbpx
 • Polski
 • English
 • Polityka prywatności / Ochrona danych

  PODSTAWĄ OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ POLITYKI JEST:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako ‘Rozporządzenie’,

  Wytyczne w zakresie wdrożenia obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przepisami Rozporządzenia, opublikowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Grupę Roboczą art. 29.

  Administrator danych

  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:

  “PAŁAC BURSZTYNOWY – KRZYSZTOF GRZĄDZIEL” z siedzibą we Włocławku przy ul. Okrężnej 21, 87-800 Włocławek, NIP 8881398230, REGON 340712390

  Inspektor ochrony danych

  Inspektor ochrony danych jest osobą, do której proszę zwracać się z pytaniami lub wątpliwościami nt. przetwarzania danych osobowych, w następujący sposób:

  • emailem: bozenakotrych@palacbursztynowy.pl
  • korespondencyjnie: Pałac Bursztynowy – Krzysztof Grządziel
   ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek Z dopiskiem: „Ochrona danych”.

  Cel oraz podstawa przetwarzania

  Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy,
  • wykonania usługi
  • wykonania przypadających nam obowiązków prawnych,
  • ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń,
  • marketingu bezpośredniego

  Podane dane zbierane i przetwarzane są przez nas tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane oraz tych wynikających z przepisów prawa.

  Czas przetwarzania danych

  Dane Osobowe są w przez przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, co oznacza że dane Państwa przechowywane będą przez cały czas trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, wykonywania innych zadań przewidzianych obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia Państwa zgody.

  Uprawnienia wynikające z Rodo

  • dostęp do swoich danych,
  • sprostowanie danych,
  • usunięcie danych,
  • ograniczenie przetwarzania,
  • wniesienie sprzeciwu,
  • przenoszenie danych,
  • cofnięcie zgody
   (z zastrzeżeniem, że nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody),
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

  Przetwarzanie automatyczne

  Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.

  Kontakt z nami
  Contact Us

  Okrężna 21, 87-800 Włocławek

  tel. +48 54 231 91 00 ; fax. +48 54 231 91 94

  KOM. +48 507 025 443

  recepcja@palacbursztynowy.pl

  kalendarzZadzwoń
  mapaMapa
  kalendarzRezerwacja
  kalendarzMenu
  kalendarzCall
  mapaMap
  kalendarz Reservation
  kalendarzMenu
  Kontakt: +48 507 025 443
  Bon Turystyczny